lidmaatschap contributie 
Rechten en Plichten bij inschrijving als lid HC Voorne 2018-2019

 

  1. Aankomende nieuwe leden ontvangen een bevestiging van hun aanmelding, en een welkomstboekje.

  2. Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd.

  3. Contributie zal worden geïncasseerd van de door het lid opgegeven rekeningnummer.

   Is incasso niet mogelijk dan ontvangt het lid een nota die binnen 30 dagen dient te zijn voldaan. Bij deze betaal methode zal € 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Blijft een lid financieel in gebreke dan is de betrokken speler niet (meer) speelgerechtigd en zal het HTT worden geïnformeerd. Het HTT zal de trainer(s) en coach(es) informeren dat betrokkene geen lid meer is en niet mag spelen dan wel trainen.

  4. Opzeggen kan alleen per mail naar ([email protected]) en dient vóór 1 juni plaats te vinden.

  5. De contributie is inclusief een door HC Voorne afgesloten ongevallenverzekering en afdracht aan de KNHB.

  6. Bij jeugdleden zijn de kosten voor het mogelijke zaalhockey in de winter bij de contributie inbegrepen.
   Tweede jaars E teams tot en met de A-lijn spelen verplicht zaal.

  7. De senioren spelen niet verplicht in de zaal, indien zij wel de zaal ingaan dienen zij het inschrijfgeld daarvoor extra aan de club te betalen.

  8. De hoogte van de contributie en het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

  9. Bij volwassen leden is de hoogte van de contributie afhankelijk van het type lidmaatschap.

  10. Bij jeugdleden is de hoogte van de contributie afhankelijk van de leeftijdscategorie waartoe het kind behoord.

  11. De volgende leeftijdscategorieën gelden voor het verenigingsjaar 2018 - 2019:

   Categorie Geboren van tot en met

   A 01-10-2000 / 30-09-2002
   B 01-10-2002 / 30-09-2004
   C 01 10-2004 / 30-09-2006
   D 01 10-2006 / 30-09-2008
   E 01 10-2008 / 30-09-2010
   F 01 10-2010 / 30-09-2012 (6e verjaardag)
   Funkey (5e verjaardag)

  12. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2018 zijn de onderstaande contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld. Deze bedragen is inclusief de zaalhockeycomponent van de teams in de A t/m E-categorie, die vastgesteld in de ALV van nov 2015.

   Senioren              € 283,00     bijlage 1e lijns seniorenteams € 50,00
   Recreanten          € 103,00
   Half lidmaatschap  € 174,00
   Trimhockey          € 185,00
   A en B jeugd        € 277,00
   C en D jeugd        € 256,00
   E jeugd               € 211,00
   F jeugd               € 138,00
   G- LG jeugd         € 138,00
   Funkey               € 124,00

   Zelfwerkzaamheid t.b.v. vereniging voor ieder spelend lid € 40,-*
   Ondersteunend lid € 94,-
   Inschrijfgeld € 35,-

   De senioren zijn niet verplicht om de zaal in te gaan, doen ze dat wel is de afdracht bond voor rekening team, voor seizoen 17-18 € 250,-.
   Afdracht zaal 2018-19 nog niet bekend.

   Het studententarief is niet meer van toepassing, conform het besluit van de ALV van 24 nov 2016.

   Zelfwerkzaamheid vereniging:
   In de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2017 hebben de leden besloten dat de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging niet langer meer vrijblijvend is. U bent hiervan op de hoogte gesteld per email door ons secretariaat in mei 2017. Om deze reden wordt erop de contributienota  een bedrag ‘zelfwerkzaamheid vereniging’ geheven van € 40,00, dat gelijk staat aan 8 punten. Dit bedrag krijgt u retour op het moment dat u het totaal aantal punten van 8 heeft behaald. Op dit moment wordt de digitale omgeving, waarin u zelf uw zelfwerkzaamheidstaken kunt opgeven, in gereedheid gebracht. De verwachting is dat deze omgeving in augustus 2017 gereed zal zijn. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.

   Opzegging lidmaatschap:
   Conform de statuten, artikel 11 lid 4, heeft u de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen tegen het einde van het verenigingsjaar (zijde 1 juni). U kunt hiertoe een email zenden aan [email protected] .


   Het bestuur van hockeyclub Voorne dankt u alvast hartelijk voor het overmaken van de contributie vóór 15 augustus 2018 en wenst u een mooie zomerperiode toe.


 
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
9-10 
Bestuursoverleg
23-10 
bestuursoverleg
6-11 
bestuursoverleg
9-11 
E/F bingo/disco avon
20-11 
Bestuursoverleg
27-11 
RESERVERING ALV
4-12 
Bestuursoverleg
Volledige agenda