lidmaatschap aannamebeleid 

Aannamebeleid HC Voorne


Vanaf welke leeftijd mag je lid worden?

Voor jongens en meisjes geldt dat zij lid mogen worden wanneer zij voor 1 oktober van het lopende jaar vijf jaar zijn. Zij komen dan bij Funkey! Deze training is één keer in de week op zaterdagochtend van 09:00 - 10:00. Funkey is vooral veel bewegen: het is een mix van loopscholing, balvaardigheid en een klein beetje hockey.
Het bewegen met echte hockeystick en bal komt in de loop van het seizoen steeds meer aan de orde. Het daarop volgende seizoen stromen zij door naar de F-school

Kinderen die vóór 1 oktober van het lopende jaar zes jaar zijn komen in de F-school. Zij trainen één keer in de week op zaterdagochtend van 09:00 - 10:00. De F’jes (jongens en meisjes) zijn veelvuldig en spelenderwijs met hockeystick en bal aan het bewegen.


Ik wil eerst uitproberen of hockey iets voor mij is. Kan dat?

Iedereen die lid wil worden mag drie keer meetrainen. Inschrijven voor proeftrainingen doet u via het inschrijfformulier. Kies dan bij "gewenst lidmaatschap" voor "Proeftraining". U krijgt altijd een bevestigingsmail (krijgt u die niet dan ontvangen wij ook geen inschrijving). Iemand van het HTT/ledenadministratie neemt altijd eerst contact met u op en nodigt u en uw kind uit voor een eerste kennismaking en geeft aan met welk team er mee getraind kan worden. Na drie proeftrainingen besluit u over het definitieve lidmaatschap en vult u opnieuw het inschrijvingsformulier volledig in (maar dan als LID). Indien u NIET bent ingeschreven als proeflid bent u niet extra verzekerd. Als u uw kind of u zelf inschrijft krijgt u altijd een bevestigingsmail ter ondertekening, krijgt u deze niet dan is meestal het inschrijfformulier niet helemaal ingevuld. Heeft u problemen met inschrijving neem dan even contact op met [email protected]

 

De minimum leeftijd om in te schrijven voor de proeftrainingen is 5 jaar.

 

Mochten de teams vol zijn, dan is er de mogelijkheid om trainingslid te worden. Een trainingslid traint en speelt geen wedstrijden. Een groep trainingsleden kan gestart worden wanneer er minimaal 6 jongens en/of meisjes zijn van ongeveer dezelfde leeftijd.

 

Wat is de beste periode om lid te worden van HC Voorne

Hockey is een seizoensport. Het hockeyseizoen is van 1 juni tot en met 31 mei het daaropvolgende jaar. Het speelseizoen start na de zomervakantie en loopt door tot eind mei.

 

Vanaf maart begint de technische commissie met het indelen van de teams voor het volgende seizoen. Eind mei zijn deze teams bekend. Indien uw kind wilt komen hockeyen, adviseren wij om dit reeds in april kenbaar te maken. Wij proberen binnen teams altijd ruimte te houden voor nieuwe leden, maar dit is niet altijd mogelijk.

 

Hieronder geven wij aan hoe de teams per leeftijdscategorie zijn ingedeeld.

 

F-jeugd

Dit zijn kinderen uit groep 4 van het basisonderwijs, die op 1 oktober van een schooljaar 7 jaar zijn. Tijdens de wekelijkse training worden op een speelse manier bewegingsvaardigheden en hockeytechnieken verder ontwikkeld; spelactiviteiten nodigen uit tot samenwerken. Er wordt competitie gespeeld op zaterdagochtend. De F-jes spelen 3 tegen 3, het zogenaamde drietalhockey. Er gaan maximaal 8 spelers in een team. Er is nog geen keeper. Om een nieuw team te kunnen vormen moeten er minimaal acht kinderen in deze leeftijdscategorie lid zijn geworden

 

E-jeugd 1ejaars

Kinderen uit groep 5 van het basisonderwijs, die op 1 oktober van een schooljaar 8 jaar zijn. Er wordt op zaterdagochtend competitie gespeeld op een kwart veld met aangepaste regels en met zes spelers (+ 2 wissels). Het zogenaamde zestalhockey. Er gaan minimaal 8 spelers in een team. Er wordt met een keeper gespeeld. Om een nieuw team te kunnen vormen moeten er minimaal acht kinderen in deze leeftijdscategorie lid zijn geworden.

 

E jeugd 2ejaars

Kinderen uit groep 6 van het basisonderwijs, die op 1 oktober van een schooljaar 9 jaar zijn. Er wordt competitie gespeeld op een half veld met 8 spelers en een keeper. Het zogenaamde achttalhockey. Er gaan maximaal 11 spelers in een team. Om een nieuw team te kunnen vormen moeten er minimaal tien kinderen in deze leeftijdscategorie lid zijn geworden.

 

D-jeugd 1e jaars, 8-tal

Kinderen uit groep 7 van het basisonderwijs, die op 1 oktober van een schooljaar 10 jaar zijn. Binnen de D-categorie is het nog mogelijk een 8-tal in te schrijven, die kan vier keer per seizoen. Om een nieuw team in te schrijven dienen er minimaal tien kinderen in deze leeftijdscategorie lid zijn geworden.

 

D t/m A-jeugd, 11-tallen

Er wordt in competitieverband gespeeld, 11 tegen 11. Het zogenaamde elftalhockey. We streven naar jeugdelftallen die bestaan uit 14 speelsters/spelers (3 wisselspelers). Om alle kinderen te kunnen plaatsen kan van deze aantallen worden afgeweken. Vanuit de bond is een maximum van 16 spelers per wedstrijd toegestaan.

 

 

Lid worden van HC Voorne? Wat betekent dat nog meer?

Voor een vereniging is de inzet van vrijwilligers van wezenlijk belang, zonder hen functioneert een club eenvoudigweg niet. Als uw zoon/dochter lid wordt, dan wordt er van u als ouder verwacht ook actief mee te werken aan ‘het reilen en zeilen’ van de club. Bereidheid om wat extra's te doen is een voorwaarde voor lidmaatschap en kan zelfs doorslaggevend zijn. Lid worden betekent dat u zelf en de AB-jeugd ook tijd vrij maakt om ondersteuning te bieden. Zie website onder kopje wedstrijden en dan links ziet u diensten staan. Seizoen 2017-18 zijn wij met zelfwerkzaamheid begonnen.

 

Elk team heeft coaches en een teammanager nodig, maar ook een trainer.Wij streven ernaar om bij de Jongste Jeugd (5 t/m 9 jaar) zoveel mogelijk trainingen te laten verzorgen door de ouders. Ouders krijgen daarin ondersteuning door middel van een cursus, ons digitale trainerssysteem en door de aanwezigheid van een jeugdlid tijdens de training (hulptrainer).

 

Naast de coaches en de trainers zijn er nog vele functies/taken binnen de vereniging die ingevuld dienen te zijn. Er zijn functies in commissies maar er zijn ook kleinere taken die verricht moeten worden en ook zijn er regelmatig korte projecten waar mensen voor nodig zijn. Bv de organisatie van de Open Trainingen of de organisatie van een toernooi.

 

Bij HC Voorne gelden de volgende afspraken:

  • Jeugdleden worden vanaf 13/14 jaar opgeleid tot spelleider en fluiten bij toerbeurt een wedstrijd;
  • Jeugdleden worden vanaf 15/16 jaar opgeleid tot scheidsrechter en fluiten bij toerbeurt een wedstrijd;
  • Ouders/verzorgers van jeugdleden in de jongste jeugd categorie leiden bij toerbeurt een wedstrijd als spelbegeleider; Dit is een verplichting vanuit de bond en geldt voor zowel de thuis- als de uitwedstrijden.
  • Ouders/verzorgers van jeugdleden verrichten bij toerbeurt op zaterdag enkele uren bardienst (dit wordt via de vereniging ingedeeld);
  • Ouders/verzorgers zorgen bij toerbeurt voor vervoer naar uitwedstrijden (dit wordt via de vereniging ingedeeld);
  • Senioren verrichten bij toerbeurt op zondag enkele uren bardienst;
  • Senioren die bij aanmelding geen scheidsrechterskaart hebben, zijn verplicht deze te halen;
  • Senioren in het bezit van een scheidsrechterskaart fluiten op zaterdag/zondag een aantal keren wedstrijden.

 


 
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
26-3 
3e strategiesessie m
31-3 
Basisopleiding Train
13-4 
Rommelmarkt
25-5 
Bitjes Hapdag
Volledige agenda