junioren selectiebeleid 

Selectiebeleid voor de Jeugd en Jongste Jeugd bij HC Voorne


Op deze pagina vindt u de selectieprocedure voor de jeugd (2e jaars E t/m A) van HC Voorne. In dit document staat beschreven waarom en hoe er geselecteerd wordt. Deze selectieprocedure, onder leiding van hert HTT, beoogt continu zicht te houden op de persoonlijke ontwikkeling van JEUGDSPELERS via een transparant spelersvolgsysteem.

Waarom selecteren?


HC Voorne wil de jeugd de gelegenheid bieden om naar gelang het aanwezige talent, de interesse en de basisvaardigheden (technisch en tactisch en sportmentaliteit), de hockeysport met plezier te leren beoefenen. Het uitgangspunt, bij het selecteren is er op gericht de jeugd op zijn of haar niveau zo goed mogelijk te leren hockeyen, waarbij de elementen plezier, leren en presteren een belangrijke rol spelen.


Daarnaast zijn wij bij HC Voorne er van overtuigd, dat bij de jeugd de persoonlijke ontwikkeling voorop moet staan. Met dit doel voor ogen zal het selectietraject UITDAGEND, LEERZAAM en PLEZIERIG moeten zijn. Ieder jeugdlid verdient een voor hem/haar een adequaat hockeyniveau!


Dit betekent dat we voor de A tot en met 2e jaars E jeugd (zoveel mogelijk) indelen op basis van de hockeyvaardigheden. Voor de F, de 1e jaar E’s en de startende hockeyers kan meer gekeken worden naar andere, waaronder sociale aspecten.

 

Door wie wordt er geselecteerd?


Het beoordeling van spelers wordt verricht door de trainers en de coaches van het eigen team, het HTT en door hen gevraagde beoordelaars. Deze beoordelingen worden vastgelegd in het spelervolgsysteem in de Hockey Academy.


Essentieel bij het beoordelen is goed overleg tussen het HTT en de trainer(s)/coach(es) van het desbetreffende team, gebaseerd op o.a. scouting van wedstrijden en trainingen zodat talenten (ook laatbloeiers) tijdig worden gesignaleerd.

 

Een transparant en objectief proces (waarvan de resultaten ook gebruikt worden voor de indeling van de wedstrijdteams) bevordert de samenhang tussen 1e lijnteams en overige teams en legitimeert naar kinderen en ouders de gemaakte keuzes.

 

Wat zijn de selectiecriteria.


In elke leeftijdscategorie zijn andere facetten van hockey belangrijk, maar toch zijn voor de gehele jeugdlijn de selectiecriteria gelijk. Het eerste selectiecriterium is de leeftijd. Een jeugdlid speelt in zijn of haar eigen leeftijdscategorie. Voor uitzonderingen kan dispensatie worden aangevraagd.


Verder wordt er gekeken naar de hockeytechnische en tactische vermogens en het fysieke aspect. Ook de mentale en sociale eigenschappen van spelers (zowel binnen als buiten het veld) worden meegenomen in de afwegingen van het HTT.

 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat de technische en tactische kwaliteiten van de spelers zeer belangrijk zijn, maar we hechten ook veel waarde aan de motivatie en de mentaliteit van de speler. Het gaat dus altijd om een combinatie van kenmerken.

 

We kijken ook naar ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn. Het kan voorkomen dat een speler om hockeytechnische redenen in een eerste team thuishoort, maar daar niet in komt omdat het hem/haar aan de juiste motivatie ontbreekt (bijvoorbeeld trainingsinzet, gedrag in het veld, etc.). Het streven is om homogene groepen samen te stellen naar speelsterkte en motivatie, waarbij het 1e team de sterkste samenstelling heeft.


Bij het selecteren hanteren we bij HC Voorne de onderstaande criteria:

1. Leeftijd

2. Hockeytechnische vaardigheden gebaseerd op het STICKS-mode

  • Snelheid

Sprintsnelheid, reactiesnelheid, handelingssnelheid, acceleratiesnelheid

en beslissingssnelheid (gericht op de vervolgactie ).

  • Techniek

Goede basistechnieken:

Lopen met de bal;

Spelen van de bal;

Stoppen/aannemen van de bal;

Duel 1:1 aanvallend/verdedigend.

  • Inzicht

Timing, anticiperen, gevoel voor tijd en ruimte, omschakeling, positiespel, communicerend vermogen en vision.

  • Conditie

Atletisch vermogen, motoriek, coördinatie, voetenwerk, wenden en keren, lenigheid, (snel)kracht en uithoudingsvermogen.

  • Karakter

Ambitie, motivatie, doorzettingsvermogen, lef, initiatief, leergierig, zelfvertrouwen/kritiek, winnaarsmentaliteit,

concentratievermogen, sociaal emotioneel, groepsgedrag en incasseringsvermogen.

  • Specialisme

Goede sleep of geslagen corner, goede lange geslagen bal/hoge bal, de cornerstop, neusje voor doelpunten, uitstekend in 1:1, etc.

3. Belang van de speler

4. Teambelang

5. Clubbelang


Planning selectietraject

Tijdens het seizoen hebben de trainers/coaches een 1e beoordeling gedaan. Dit was het eerste meetpunt. Deze gegevens zijn verwerkt in spelersrapporten en zijn het startmoment. In maart/april vindt een tweede evaluatiemoment plaats waarbij de tweede beoordeling wordt gevraagd. Eind mei worden spelerslijsten opgesteld die gebaseerd zijn op leeftijden en de aantallen per categorie. Na alle informatie verzameld en verwerkt te hebben worden rond eind mei de voorlopige teamindelingen bekend gemaakt. Aan het eind van de competitie juni/juli zullen de teams onder begeleiding van de nieuwe teambegeleiding – voor zover er trainers beschikbaar zijn – in de nieuwe samenstelling gaan trainen. Tijdens deze trainingen en evt oefenwedstrijden kan de samenstelling van de teams nog wijzigen.

 

Start voorbereiding van het nieuwe seizoen

Het kan voorkomen dat er bij het begin van het nieuwe seizoen nog twijfel is over een aantal spelers. Indien dit het geval is zal de selectie zich hervatten in de voorbereiding naar en tijdens de voorcompetitie. Afhankelijk van de vakantieperiode start de voorbereiding 2 a 3 weken voor de start van de competitie.


 
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
15-12 
Christmas Karaoke Pa
14-1 
Nieuwjaarsreceptie
17-2 
Word de kampioen
9-6 
Kampioenenparade
15-6 
Jongste jeugd dag (s
5-9 
hapdag 2024 (voor bi
Volledige agenda
Bestel clubkleding