Arbitrage procedure 

 

Planning

Organisatie en indeling van scheidsrechters voor alle wedstrijden


Werkwijze van HC Voorne bij indelen, aanwijzen van scheidsrechters


De arbitragecommissie is verantwoordelijk voor het indelen van de scheidsrechters en voor de spelleiders.

Het fluiten van een wedstrijd is een verplichting die je aangaat als je zelf wedstrijden speelt. Je krijgt op tijd te horen wanneer je moet fluiten. Op het niet nakomen van die afspraak, staan sancties. Alle spelende leden, in het bezit van een scheidsrechterskaart, worden opgenomen in de scheidsrechterslijst en zijn dus beschikbaar om een (11-tal)wedstrijd te begeleiden.

Volgens een (leidend) schema hebben wij binnen de arbitragecommissie van HC Voorne bepaald hoe de wedstrijden worden aangewezen. Dit schema en verdere uitleg over de aanwijzingen binnen Voorne, staan in het beleidsstuk van de Arbitragecommissie vermeld.

Ieder jeugd- en seniorenlid, in het bezit van een scheidsrechterskaart, is verplicht om te fluiten. Speel je thuis, dan kun je ingedeeld worden. Houd hier rekening mee.

Seniorenleden kunnen zowel op zater- als ook op zondag worden ingedeeld en dit zal zo veel mogelijk aan het begin van het seizoen worden geïnventariseerd door de teammanager / coach. Aan de hand van je gemaakte keuze, wordt je ingedeeld.

 

Doordat wijzelf als arbitragecommissie bepalen wie er in staat zijn wedstrijden te leiden in plaats van dat er "zomaar iemand” wordt aangewezen, voorkomt dit een hoop ergernis. In principe zullen er 2 personen zijn aangewezen die de betreffende wedstrijd goed aan kunnen.

Wij zullen er op moeten letten dat de clubscheidsrechters in de loop der tijd zoveel mogelijk verschillende teams te fluiten krijgen. Dit bevordert een behoud van de nodige objectiviteit bij de scheidsrechter. Dit is een keuze en het moment is afhankelijk van de beschikbaarheid; het moet echter wel altijd een punt van aandacht blijven zodat we het keuzemoment goed kunnen blijven onderbouwen.

 

Vanaf 16 jaar verwacht de KNHB dat je een scheidsrechterskaart hebt. De KNHB heeft een richtlijn die zegt dat geen enkele hockeyer vanaf 16 jaar deel mag nemen aan een competitie zonder een scheidsrechterskaart te hebben gehaald. Hockeyers leren hierdoor de regels van het spel en door te fluiten ervaren zij hoe moeilijk het is een wedstrijd te leiden.

De intentie van de arbitragecommissie is dat er op elke wedstrijd 2 scheidsrechters staan die het leiden van een wedstrijd aan kunnen en klaar staan op de wedstrijddag. Daarom is het onze taak de processen te verzorgen. Elke week is het weer een grote puzzel om te zorgen voor een goede indeling, rekening houdend met vele factoren. Als je zelf een wedstrijd speelt, verwacht je ook dat de arbitrage goed geregeld is.

 

Wat te doen als je ingedeeld bent om te fluiten?

 

- Jouw definitieve fluitbeurt staat uiterlijk maandagavond laat ook op de website. Via de verzamel e-mail vanuit LISA, wordt je ook persoonlijk op de hoogte gebracht.

- Op de wedstrijddag dien je uiterlijk 15 minuten van tevoren je te melden bij de wedstrijdtafel in het clubhuis. Daar noteren zij dat jij aanwezig bent. Neem een fluitje en een pen/potlood mee. Denk ook aan je scheidsrechterskaart en neem deze van huis mee.

- Heb je geen eigen fluitje, dan kun je bij de wedstrijdtafel een fluitje lenen tegen achterlating van een onderpand zoals bijv. een stick of sleutels. Na afloop van de wedstrijd meld je weer bij de bar, dan ontvang je een consumptie en krijg je je onderpand retour.

- Je bent verplicht een tegengestelde kleur jas/trui/shirt te dragen – anders die van de 2 teams die jij fluit. Om jullie hierin te voorzien, zijn er scheidsrechterjasjes beschikbaar. Deze zijn grijs/geel of – mocht een tegenstander deze kleur shirt dragen – oranje/wit.

- Vervolgens ga je alvast naar het veld waar je moet fluiten om kennis te maken met je medescheidsrechter en de coaches.

- Zorg dat je op tijd bent, dat geeft rust bij de wedstrijdtafel, maar vooral ook bij de coaches en spelers.

 

 

Beschikbaarheid

 

Iedereen kan zijn/haar (extra) beschikbaarheid voor fluiten op geven aan de arbitragecommissie door middel van een e-mail naar de arbitragecommissaris, e-mailadres: [email protected] De leden die niets aangeven worden verondersteld altijd beschikbaar te zijn.

 

Planning en definitieve aanwijzingen

 

De arbitragecommissie streeft er naar de aanwijzingen van scheidsrechters op langere termijn in te plannen. De planning voor de junioren wordt in drieën gesplitst. De 1e planning is die van de voorcompetitie; dit zijn 4, 5 of 6 wedstrijden (afhankelijk van de poule-indeling). Hierna volgt de herindeling waarna de reguliere competitie van start gaat. Hier maken wij de 2eplanning; dit gebeurt voor de 1e helft van het seizoen (tot aan de zaal) en vervolgens maken we de 3e planning; dit betreft de 2ehelft van de competitie. De 2e helft start medio maart en eindigt in mei/juni.

De aanwijzing bij de jongste jeugd gebeurt in 4 periodes omdat de KNHB na elke periode de teams opnieuw indeelt; de planning en aanwijzing van spelleiders is in deze categorie hier dus van afhankelijk.

De wedstrijden van de senioren splitsen we op in tweeën. De eerste planning is vanaf start competitie tot aan de zaal. De 2e planning zal voor de 2ehelft van het seizoen gebeuren.

 

Wanneer definitief?

De aanwijzingen (indeling van de scheidsrechters) op de langere termijn zijn altijd voorlopig. De aanwijzingen zijn pas definitief, uiterlijk maandagavond vóór de competitiedag van het speelweekend.

 

Wat moet je doen als je verhinderd bent om te fluiten?

De verantwoordelijkheid bij het niet op komen dagen (een no-show) wordt in de paragraaf " Gevolgen van je no-show” besproken.

- Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger.

- Voor jeugdleden heeft het de voorkeur deze vervanging binnen het eigen team te regelen. Doe dit meteen! Wacht hier niet mee. Lukt het niet, overleg met je coach / teammanager van je eigen team zodat hij/zij je hierbij kan helpen.

- Voor seniorenleden maakt het niet uit, het enige waar je wel op moet letten dat jouw vervanger op hetzelfde niveau kan fluiten. Er wordt goed over de planning en sommige wedstrijden nagedacht en deze kunnen niet zomaar door iedereen gefloten worden.

 

Let op: Het regelen van een vervanger mag niet per e-mail of door inspreken in een antwoordapparaat c.q. voicemail worden geregeld. Je dient daadwerkelijk de (persoonlijke) toezegging van de ander te krijgen!

 

- Als je weet wie je gaat vervangen, geef zijn/haar naam zo snel mogelijk door, zodat wij de naam kunnen veranderen op de site. Ook als je gewoon ruilt met iemand, wil de arbitragecommissie graag weten wie de wedstrijd gaat fluiten, doorgeven dus!

- Laat ons weten als je door een blessure niet kunt fluiten, dan wordt je niet ingedeeld. Als je hersteld bent van de blessure, horen we dit ook weer graag. Als je een andere goede reden hebt waarom je op een bepaalde dag niet kunt fluiten is het handig dat door te geven aan de commissie. Let wel, wij moeten dit wel op tijd weten. Op maandag gaat de planning definitief eruit en zodra wij gepland hebben, ben je zelf verantwoordelijk voor de wedstrijd en moet je dus vervanging regelen. Dus informeer ons dus op tijd!

- Mochten al deze mogelijkheden geen uitkomst bieden (hetgeen zeer zelden zal gebeuren), neem dan even contact op met je coach, samen komen jullie er wel uit.

- Op de wedstrijddag is de arbitragecommissaris niet in staat direct en adequate vervanging te verzorgen, omdat de commissaris ofwel zelf aan het fluiten is ofwel andere verplichtingen (niet op Voorne) heeft. Het niet op komen dagen veroorzaakt dus vervelende situaties en geeft problemen. De wedstrijdtafel bij de bar is het aanspreekpunt bij (deze) calamiteiten en hou er rekening mee dat zij met extra werkzaamheden worden belast. Maar met name het team en de spelers zijn de dupe!


Afhandeling van het digitale wedstrijdformulier (DWF)


Na afloop van je gefloten (junioren- / senioren) wedstrijd, dien je het DWF volledig af te handelen. Dit kun je op de club doen (er staat een laptop ter beschikking met internetverbinding) of thuis; maar doe het in ieder geval voor ‘s avonds 19.00 uur! De eindstand, eventueel uitgedeelde kaarten, moet zijn ingevuld. Om in te kunnen loggen voor het DWF, vraag je aan de teammanager / coach van het thuisspelende team, een verificatiecode. Deze code is per wedstrijd een unieke code. Doe dit dus vooraf aan de te spelen wedstrijd, mocht je na je fluitwedstrijd meteen zelf moeten hockeyen of voordat je het vergeet te vragen aan de teammanager / coach en jullie zien elkaar niet meer na de wedstrijd.

Voor verdere uitleg en vragen over het DWF, verwijzen wij naar de volgende links: https://dwf.lisa-is.nl/manuals/HandleidingDigitaalWedstrijdFormulierSJ.pdf of https://dwf.lisa-is.nl/manuals/HandleidingDigitaalWedstrijdFormulierJJ.pdf of http://www.knhb.nl/competities+disciplines/wedstrijdsecretaris/DU21271_DIGITAAL+WEDSTRIJD+FORMULIER+DWF.aspx

Ben je ingedeeld voor een jongste jeugd wedstrijd, heb je GEEN scheidsrechter kaart nodig! Deze wedstrijden betreffen de F-, de E6-, E8- en D8-tallen. Hier zijn ook geen scheidrechters maar spelleiders aangewezen. Ook hoef je het DWF niet zelf af te handelen; dit doet de teammanager / coach van het betreffende team.


Gevolgen van je no-show


Ieder seizoen gebeurt het wel een keer dat mensen niet komen opdagen als ze moeten fluiten. Als club vinden wij dit onacceptabel. Je benadeelt hier de wedstrijd en dus twee teams mee. En je zorgt voor extra werk voor de wedstrijdtafel e/o voor de teammanager, coach van het thuisspelende team. Zij moeten immers op het laatste moment een andere scheidsrechter zien te vinden. Doordat wedstrijden té laat beginnen, dupeer je zelfs nog meer teams. Daarom: onacceptabel!

Een no-show is niet verschenen tijdens, of het niet verzorgen van een adequate vervanging voor een arbitrage verplichting. De Arbitragecommissie heeft daarom in samenspraak met het bestuur enkele sancties vastgesteld, die we (nogmaals) onder jullie aandacht willen brengen. Komt de scheidsrechter niet opdagen bij de toegewezen wedstrijd om te fluiten (het niet ontvangen van de mail is geen reden), dan zijn de volgende effecten voor jouw rekening – in toenemende zwaarte:

Bij de 1keer:

Je krijgt een extra fluitbeurt in het eerstkomende competitieweekend, ook al speel je een uitwedstrijd.

 

Een 2keer:

Je wordt dan als speler geschorst voor de eerstvolgende thuiswedstrijd. Tevens wordt je de eerstvolgende speeldag opnieuw opgesteld voor een fluitbeurt, ook al speel je een uitwedstrijd. Ook worden de leden van de arbitragecommissie op de hoogte gebracht.

 

Een 3keer:

Je wordt dan als speler geschorst voor de eerstvolgende 2 wedstrijden. Daarnaast wordt je de eerstvolgende 2 speeldagen opnieuw opgesteld als scheidsrechter, ongeacht of je een thuis- of een uitwedstrijd speelt. Tevens volgt er een gesprek met het verenigingsbestuur.

 

Voorkom dat we deze sancties moeten opleggen, neem je verantwoordelijkheid en fluit je wedstrijd. Dat doen we toch gewoon voor elkaar!

 

 

Presentielijst

Om de genoemde maatregelen te kunnen hanteren, is het noodzakelijk dat er per competitieweekend een lijst wordt gemaakt met scheidsrechters en spelleiders die daadwerkelijk hebben gefloten. Dit doe je door je tijdig te melden bij de wedstrijdtafel, zodat je naam wordt genoteerd en dat je de wedstrijd hebt gefloten. Het is dus van belang je aan te melden als je een fluitbeurt hebt. De wedstrijdtafel maakt een aantekening van je aanmelding.

De presentielijst wordt na afloop van alle gespeelde wedstrijden ingenomen door de arbitragecommissie en staat die aantekening, er niet, staat het officieel vast dat je niet bent op komen dagen. In dit geval ontstaan de effecten, zoals hierboven worden omschreven.


 
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
15-12 
Christmas Karaoke Pa
14-1 
Nieuwjaarsreceptie
17-2 
Word de kampioen
9-6 
Kampioenenparade
15-6 
Jongste jeugd dag (s
5-9 
hapdag 2024 (voor bi
Volledige agenda
Bestel clubkleding