club gedragsregels 

Gedragsregels leden en bezoekers HC Voorne

 

  1. We houden alles in en rond het clubgebouw, kleedkamers en rond het veld schoon en intact.

  2. Laat afval niet slingeren – gooi het in de daarvoor bedoelde afvalcontainer;

  3. Glaswerk blijft binnen, dus niet naar het veld

  4. Alcoholische dranken zijn verboden in de kleedkamers, op en rond de velden en op de tribune.

  5. Er geldt een algeheel rookverbod in het clubgebouw en op de velden.

  6. Kleedkamers worden netjes en opgeruimd achtergelaten.

  7. Alcoholmisbruik e/o overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik is ten strengste verboden in het clubgebouw en op het terrein van HC Voorne (d.i. inclusief het parkeerterrein).

  8. Vlaggen en minidoeltjes na de laatste wedstrijd terug brengen naar de daarvoor bestemde locaties.

  9. Fietsen, brommers en of scooters zijn verboden langs de velden. Plaats deze in de daarvoor bestemde rekken.

  10. Een dug-out is geen goal.

  11. Na een wedstrijd maakt het Voorne-team beide dug-outs schoon.

  12. Toeschouwers blijven buiten de omheining van het veld.

  13. Aanmoedigingen langs de lijn zijn positief en opbouwend.

  14. Geen commentaar op een scheidsrechter / spelleider.

  15. Er bestaat een verplichting om te rijden bij uitwedstrijden en bardiensten te draaien

  16. Ieder lid is verplicht de scheidsrechters- dan wel spelleiders functie regelmatig uit te voeren.

  17. Ieder lid wordt geacht op tijd te zijn voor de trainingen en wedstrijden.

  18. De scheidsrechters of spelleiders dienen 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

  19. Neem de regels voor de velden in acht en handhaaf deze.

  20. HEBT RESPECT VOOR ELKAAR.

  21. Spreek personen aan op hun gedrag.

  22. Elk team adopteert jaarlijks een taak binnen de vereniging en voert deze een aantal keren per jaar uit.

  23. Honden zijn in principe niet gewenst en indien een hond wordt meegenomen dient deze te allen tijde aangelijnd te zijn. Het is in ieder geval ten strengste verboden om de hond op het terrein zijn behoefte te laten doen.

  24. Het Bestuur kan de volgende maatregelen opleggen, indien een lid zich niet aan de bovengenoemde gedragsregels houdt:  waarschuwing; tijdelijke schorsing;  royement; beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst; beëindiging van het bestuurslidmaatschap;  ontzegging van de toegang tot de vereniging; een andere door de vertrouwenspersoon te adviseren maatregel.  

 

 
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
15-12 
Christmas Karaoke Pa
14-1 
Nieuwjaarsreceptie
17-2 
Word de kampioen
9-6 
Kampioenenparade
15-6 
Jongste jeugd dag (s
5-9 
hapdag 2024 (voor bi
Volledige agenda
Bestel clubkleding