Corona maatregelen per december 2021
10-12-2021  | 
Corona maatregelen per december 2021

De basisregels

• Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Was vaak uw handen;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Schud geen handen;
• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Publiek

Publiek is helaas niet meer welkom bij wedstrijden en trainingen op het club terrein door de nieuwe maatregelen.
Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot het complex.
Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, bezetting wedstrijdtafel, strikt noodzakelijke rijouders en verenigingsfunctionarissen.

Kom bij wedstrijden niet te lang voor aanvang van de wedstrijd naar het complex (maximaal een half uur). 

Clubhuis

Voor spelers en de mensen die functioneel aanwezig moeten zijn is het clubhuis open. Ook voor de noodzakelijke rijouders.
Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen Corona
toegangsbewijs (CTB) te tonen. Denk hierbij aan trainers en coaches en vrijwilligers in functie.
Dit geldt nu ook voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden. Echter, zodra het functioneel aanwezig zijn vervalt, moet iedereen een CTB tonen. Dit heeft als gevolg dat veel clubs toch bij iedereen een CTB opvragen.
Zodra je je gaat verplaatsen in ruimten waar het CTB verplicht is (het clubhuis en de blaashal) geldt een mondkapjesplicht vanaf 18 jaar. Daarnaast geldt de 1,5 meter afstand verplichting.
U wordt geacht te gaan zitten in het clubhuis dan wel alleen af te halen.

Spelers

Bij sporten op binnensportlocaties (dus ook de blaashal) is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist, zowel op wedstrijd- als trainingsdagen.
Even kort met elkaar gezamenlijk nabespreken met wat te drinken na de wedstrijd is
toegestaan. Houd dit ook kort en met inachtneming van de basisregels. Verlaat kort na de wedstrijd ook weer het terrein. Publiek is immers niet toegestaan.

De kleedkamers kunnen worden gebruikt, maar toegang met CTB en met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Voor wat betreft niet spelende team leden zoals geblesseerden, ook zij blijven thuis en zitten niet op de bank.

Zaalhockey in de blaashal

Bij sporten op binnensportlocaties is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist.

Iedereen boven de 18 jaar (ook sporters) die niet aan het sporten is houdt 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje bij verplaatsingen. Tijdens het sporten hoeven de sporters, coaches en arbitrage geen mondkapje op bij verplaatsingen.

Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen in de professionele- en
amateursport. Alleen toegang hebben personen die functioneel aanwezig moeten zijn. Zij zijn uitgezonderd van de plicht het coronatoegangsbewijs te laten zien zolang zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers op.

Het is in het belang van ons allemaal om de club draaiende te houden. Ook als het even niet gaat zoals we gehoopt hadden. De vereniging zijn we allemaal!

Mochten er vragen zijn, aarzel niet en neem contact op.

Informatie voor bezoekende clubs

We houden de volgende richtlijn aan:
- Er mogen maximaal 6 begeleiders per bezoekend junioren team mee (inclusief
  rijouders, coach, trainer en teammanager).
- Bij senioren teams mogen enkel coach en vaste staf aanwezig zijn (maximaal 3).

                  Bedankt voor uw medewerking. Veel plezier!


Bijlage: CoronamaatregelenHCVoorneperdecember2021.pdf

terug naar vorige scherm
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.

 
Mijn Team
Agenda
Er zijn geen agenda punten de komende dagen
Volledige agenda
Bestel clubkleding