Update corona maatregelen
18-11-2021  | 
Corona maatregelen per 14 november 2021 De basisregels 

• Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen; 
• Houd 1,5 meter afstand; 
• Was vaak uw handen; 
• Hoest en nies in uw elleboog; 
• Schud geen handen; 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Publiek 

Publiek is helaas niet meer welkom bij wedstrijden en trainingen op het club terrein door de nieuwe maatregelen. Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot het complex. Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders en verenigingsfunctionarissen.

Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot het complex. Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders en verenigingsfunctionarissen.

Clubhuis Voor spelers en de mensen die functioneel aanwezig moeten zijn is het clubhuis open. Ook voor de noodzakelijke rijouders.

Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen Corona toegangsbewijs (CTB) te tonen. Denk hierbij aan trainers en coaches en vrijwilligers in functie. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten als publiek wel een CTB tonen.

Spelers

Even kort met elkaar gezamenlijk wat drinken na de wedstrijd is toegestaan. Houd dit ook kort met inachtneming van de basisregels. Verlaat kort na de wedstrijd ook weer het terrein. Publiek is immers niet toegestaan.

Voor wat betreft niet spelende team leden zoals geblesseerden, ook zij blijven thuis en zitten niet op de bank.

Zaalhockey in de blaashal

Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen in de professionele- en amateursport. Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnen sport locatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sport locatie verlaten.

Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers op.

Het is in het belang van ons allemaal om de club draaiende te houden. Ook als het even niet gaat zoals we gehoopt hadden. De vereniging zijn we allemaal!

Mochten er vragen zijn, aarzel niet en neem contact op.

Informatie voor bezoekende clubs

We houden de volgende richtlijn aan:

- Er mogen maximaal 6 begeleiders per bezoekend junioren team mee (inclusief           rijouders, coach, trainer en teammanager).     
- Bij senioren teams mogen enkel coach en vaste staf aanwezig zijn (maximaal 3). 

                         Bedankt voor uw medewerking. Veel plezier


Bijlage: CoronamaatregelenHCVoorneper14november2021(1).pdf

terug naar vorige scherm
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
30-11 
ALV op 30 nov 2021
5-12 
Start zaalcompetitie
Volledige agenda
Bestel clubkleding