Digitale ALV op 30 nov 2020 start 19:30
15-11-2020  | 
Beste leden, ouders van leden en ereleden,

hierbij wordt u namens het bestuur van HC Voorne uitgenodigd voor onze Algemene Leden Vergadering. 
datum: maandag 30 november 19.30 uur.
locatie: online-ALV.

In de bijlage treft u de agenda met bijlage aan.
De jaarstukken zullen voorafgaand aan de ALV in Lisa worden gezet. U ontvangt een mail wanneer (en waar) deze stukken beschikbaar zijn.

Deze ALV zal volledig online plaatsvinden, aangezien het momenteel niet is toegestaan een fysieke bijeenkomst te organiseren op onze vereniging. 
Artikel 6 van de tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid maakt dit mogelijk (https://wetten.overheid.nl/ BWBR0043413/2020-04-24).
De vergadering zal plaatsvinden via online-ALV (info op https://online-alv.nl/), een platform dat wordt aangeraden door NOC/NSF.

Om een en ander ordentelijk te laten verlopen, gelden de volgende regels:
  • kort voor de vergadering ontvangt u  een e-mail met een link die u toegang geeft tot de ALV.
  • Nadat u de link heeft aangeklikt wordt u via sms een authenticatie nummer toegestuurd ter bevestiging dat u het bent die inlogt.
  • U kunt vanaf 19u al inloggen. Dit om de digitale omgeving te checken en u in de gelegenheid te stellen om eventuele login problemen het hoofd te kunnen bieden. Wij raden u aan om niet tot het laatste moment te wachten. De ALV start om 19.30u stipt.
  • alleen de stemmen van stemgerechtigde leden worden geteld.
  • indien u iemand wenst te machtigen om namens u te stemmen, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken aan de secretaris ([email protected]). Tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering. Dit in verband met de invoering in het stemmingssysteem van de online ALV.
  • Let wel: indien u iemand machtigt is uw stem gelijk aan de zijne/hare.
  • indien u vragen wenst te stellen, kunt u deze uiterlijk vrijdag 27 november a.s. per email indienen bij het secretariaat ([email protected])
  • indien er gedurende de vergadering nieuwe vragen opkomen, zal er beperkt gelegenheid zijn om deze via de chatfunctie te stellen. 
  • om te voorkomen dat er inlog problemen ontstaan tijdens de vergadering verzoeken wij u vriendelijk uw gegevens te checken in Lisa (of het juiste e-mail adres en 06 nummer bekend is). alleen met de juiste combinatie van e-mailadres en 06 nummer kunt u inloggen.

De applicatie online-ALV neemt de vergadering automatisch op om daarvan de notulen te kunnen maken.

Wij hopen u op 30 november in grote getalen digitaal te ontmoeten.

Met sportieve groet,

terug naar vorige scherm
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
Er zijn geen agenda punten de komende dagen
Volledige agenda